На сьогодні чинні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не дозволять підприємству дотримуватись вимог Галузевої угоди та інших законодавчих актів у сфері оплати праці, вчасно розраховуватись з бюджетом по податкових платежах і оплачувати за спожиту електроенергію та одночасно забезпечувати місто якісними та у повному обсязі послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.    

Тому відповідно до постанови КМУ 869 від 01 червня 2011 року (в редакції постанови КМУ від 03 квітня 2019 року №291, постанови КМУ №467 від 10 червня 2020 року) та прийнятого Бюджету України на 2021 рік було проведено розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат.

За базу розрахунків тарифів прийнята фактична собівартість надання послуг (базовий період - 2020 рік), яка скорегована з врахуванням змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, палива, оплати праці, податків та зборів, які мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства.

При формуванні тарифів використано:

- річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021-2022 рік;

- державні і галузеві нормативи витрат ресурсів;

- техніко-економічні розрахунки;

- фактичні витрати за період з 01.01.2020 по 31.012.2020 рік.

Повна планова собівартість послуг

Прямі матеріальні витрати

Сировина і матеріали. Основну частину матеріальних витрат на виробництво послуг з централізованого водопостачання та водовідведення складають витрати на придбання реагентів (солі, цеоліту). Питомі норми використання реагентів встановлені виходячи з вимог СНіП 2.04.02.-84 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», на основі технологічного регламенту роботи водопровідно насосних станцій, очисних споруд та фактичних витрат за попередні роки.

Інші матеріали: матеріали, необхідні для ефективної роботи виробництва прийняті відповідно до фактичних витрат за 2020 рік.

Паливно-енергетичні ресурси: витрати електроенергії розраховані з урахуванням затверджених норм споживання електроенергії, відповідно до загальновиробничих норм витрат палива, теплової та електричної енергії по ШКПВКГ на 2021 рік, погоджених управлінням ЖКГ Хмельницької облдержадміністрації.

Прямі матеріальні витрати на оплату праці

Відповідно до Колективного договору підприємства мінімальна тарифна ставка робітника першого розряду встановлена в розмірі 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік» з 1 грудня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6500,00 грн та збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.12.2021 р. - 2481,00 грн на місяць.

У діючому тарифі фонд оплати праці розрахований, виходячи із законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік, а мінімальна тарифна ставка робітника першого розряду встановлена в розмірі 140 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Середній прожитковий мінімум на 2021 рік становив 2333,00 грн.

Витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виробництва і надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, визначена виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установленим на підприємстві тарифних ставок (окладів).

Витрати додаткової заробітної плати виробничого персоналу, визначені виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантйних і компенсаційних виплат згідно із законодавством, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу.

Фонд оплати праці з нарахуванням на зарплату в структурі тарифу займає найбільшу питому вагу - 63,3% і має суттєвий вплив на собівартість послуг.

Наше підприємство належить до безперервно діючих підприємств, яке цілодобово надає послуги з водопостачання та водовідведення. А тому на дільницях підприємства працівники працюють цілодобово незважаючи на обсяги наданих послуг.

Низький рівень оплати праці працівників підприємства впливає на плинність кадрів та відтік молодих кваліфікованих спеціалістів.

Витрати на заробітну плату з відрахуванням до фондів та електроенергію складають в собівартості послуг з водопостачання  - 87,58% та водовідведення – 85,3%.

Інші прямі витрати

До цих витрат згідно із затвердженим порядком відносяться:

- відрахування на соціальні заходи, розраховані виходячи з встановлених законодавством розмірів відрахувань;

- амортизація основних виробничих фондів;

- витрати на охорону праці та техніку безпеки визначені у відповідності з вимогами ст.19 Закону України «Про охорону праці».

Загальновиробничі витрати

До цих витрат згідно із затвердженим порядком відносяться:

- витрати з оплати праці на управління виробництвом;

- відрахування на соціальні заходи, розраховані виходячи з встановлених законодавством розмірів відрахувань;

- амортизація виробничих фондів;

- витрати на утримання, експлуатацію і ремонт обладнання та автотранспортної техніки;

- витрати паливо-мастильних матеріалів для роботи автотранспорту, розраховані відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року №43 (із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 року №36 "Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті") з урахуванням фактичних витрат за 2020 рік;

- витрати на охорону праці та техніку безпеки, визначені у відповідності з вимогами ст. 19 Закону України «Про охорону праці» загальновиробничого персоналу;

- витрати на зв'язок;

- витрати на оплату службових відряджень;

- витрати на охорону об'єктів, послуги стороніх організацій;

- інші загальновиробничі витрати (з урахуванням податків та зборів).

- податок на землю враховано відповідно до декларації (пільги на 2022 рік знято).

Адміністративні витрати

До цих витрат згідно із затвердженим порядком відносяться:

- витрати з  оплати праці аппарату управління, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури;

- відрахування на соціальні заходи, розраховані виходячи з встановлених законодавством розмірів відрахувань;

- витрати на оплату службових відряджень;

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт автотранспорту;

- амортизація основних фондів;

- витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, заплановані з урахуванням фактичних витрат за період 2020 року.

Витрати на збут

До цих витрат згідно із затвердженим порядком відносяться:

- витрати з оплати праці персоналу, безпосередньо пов'язаного зі збутом централізованого водопостачання та водовідведення споживачам;

- відрахування на соціальні заходи, розраховані виходячи з встановлених законодавством розмірів відрахувань;

- витрати на оплату службових відряджень;

- витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів), витрати на канцелярські товари для виготовлення розрахункових документів.

Розрахунковий прибуток

Відповідно до п.2.11 Розділу ІІ Порядку №339 до планових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку в розмірі 2% від  повної планової собівартості (постанова КМУ № 467 від 10.06.2020р).

Фактична повна собівартість послуг за 2020 рік з централізованого водопостачання становила 17,44 грн за куб.м, проти 16,72 грн за куб.м 2019 року (ріст на 4,3%), з централізованого водовідведення — 16,00 грн проти 14,41 грн за куб. м (ріст на 11,0%).

Рівень відшкодування витрат при діючих тарифах за 2020 рік становить по централізованому водопостачанню - 81,78%, по водовідведенню - 93,65%.

Від надання послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню за 2020 рік підприємство понесло збитки на суму 3780,7 тис. грн, в тому числі по водопостачанню - 2524,2 тис. грн, по водовідведенню - 1256,5 тис. грн.

Реалізація послуг у плановому періоді, проти реалізації в діючих тарифах, зменшилась за надані послуги в натуральному виразі по водопостачанню на – 29,44 тис. м3, по водовідведенню на — 32,55 тис. м3 (в процентному відношенні спад реалізації становить по водопостачанню - 3,57%, по водовідведенню - 3,85%).

Питома вага по категоріях споживачів складає:

- по водопостачанню: населення – 84,5%, бюджетні установи – 8,0%, інші споживачі – 7,6%;

- по водовідведенню: населення – 54,7%, бюджетні установи – 8,3%, інші споживачі – 6,5%,

- субєкт господарювання у сфері централізованого водовідведення – 30,6%.

Згідно з поданими розрахунками плановий тариф становитиме:

- на централізоване водопостачання - 21,044 грн (без ПДВ) та 25,25 грн (з ПДВ) за 1 м. куб.;

- на централізоване водовідведення - 21,822 грн (без ПДВ) та 26,18 грн (з ПДВ) за 1 м. куб.

- Субєкту господарювання у сфері централізованого водовідведення – 19,624 грн (без ПДВ) та 23,54 грн (з ПДВ) за 1 м. куб.

Структура планових тарифів додається

Порівняльний аналіз діючих тарифів з плановими на 1 куб.м. централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 П О С Л У Г И

Діючий тариф з ПДВ

Плановий тариф з ПДВ

Збільшення, грн; %

Централізоване водопостачання

22,20

25,25

3,05- 13,7%

Централізоване водовідведення

21,92

26,18

4,26 — 19,4 %

Разом

44,12

51,43

7,31 — 16,6 %

 Субєкту господарювання у сфері централізованого водовідведення

19,89

23,54

3,65 — 18,4%

 

Таким чином, приведення тарифів централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства та забезпечення споживачів питною водою.

До складу тарифів на послуги підприємства не включались витрати, що не мають відношення до їх надання: суми безнадійної дебіторської заборгованості і відрахувань до резерву сумнівних боргів, визначені штрафи, пені

Загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2021 рік погоджені управлінням ЖКГ Хмельницької облдержадміністрації.

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води затверджені рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради №143 від 19 червня 2020 року.

Діючі на сьогоднішній день тарифи не дозволяють ШК ПВКГ дотримуватись вимог Галузевих угод та інших законодавчих актів у сфері оплати праці, вчасно розраховуватись з бюджетом по податкових платежах і оплачувати спожиту електроенергію та одночасно забезпечувати місто якісними та у повному обсязі послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.

У зв'язку з цим Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарста просить розглянути питання встановлення тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України №239 від 12.09.2018 року.


ДОДАТКИ:

 Планова структура тарифу на централізоване водопостачання

 Розрахунок тарифів на централізоване водопостачання 

 Планова структура тарифу на централізоване водовідведення

 Розрахунок тарифів на централізоване водовідведення

 Планова структура тарифу на централізоване водовідведення суб’єктів господарювання у сфері централізованого водовідведення