Скорочений періодичний контроль якості питної води перед надходженням в мережу від 21.01.2021 р.

Показник

ВНС-2

ВНС-3

 Норма згідно ДСанПіН

2.2.4-171-10

1.

Запах

0

0

˂= 2 бали

2.

Присмак

0

0

˂= 2 бали

3.

Забарвленість

4,17

4,17

˂= 20°

4.

Мутність

0

0

˂= 1,0 мг/дм3

5.

Залізо

0,11

0,1

<= 0,2мг/дм3

6.

Амоній

0,088

0,086

<= 0,5(2,6)¹ мг/дм3

7.

Нітрити

0

0

<= 0,5мг/дм3

8.

Нітрати

33,25

32,08

 <= 50,0мг/дм3

9.

Сухий залишок

578

590

<= 1000,0мг/дм3

10.

рН

7

7

6,5-8,5 од.рН

11.

Окиснюваність

2,28

2,44

Не нормується

12.

ЗМЧ

2

3

˂= 100 КУО/см³

13.

Загальні коліформи

Не виявл.

Не виявл.

Відсутність

14.

Е.соІі

Не виявл.

Не виявл.

Відсутність

15.

Ентерококи

Не виявл.

Не виявл.

Відсутність